Lidmaatschap

De contributie voor het jaar 2022 bedraagt ​​per lidmaatschap € 4,00.
Dit bedrag wordt geïnd via automatische incasso, of als u dat niet wilt, kunt u het overmaken. Woont u buiten Grootschermer dan krijgt u dan een betaling verzoek via de post.
Inmiddels wordt de contributie door 95% van onze leden via automatische incasso voldaan. 
Dit bespaart kosten, wij proberen het lidmaatschapsgeld zo laag mogelijk te houden.

Mocht u lid willen worden, dan kunt u het inschrijf en machtiging formulier downloaden en uitprinten (invullen op uw computerscherm is niet mogelijk). Als dat problemen geeft kunt u het ook via e-mail aanvragen. Ook wijzigingen kunnen via dit bericht worden.
De ingevulde formulieren kunt u inleveren of opsturen, adressen van secretariaat en ledenadministratie staan ​​op het formulier vermeld.

Klik op onderstaande link om het inschrijf en machtiging formulier te downloaden. (als pdf.formulier)

Inschrijf en machtiging formulier leden versie 2020