Thanatopraxie

de basis voor een verzorgde opbaring

de start van een waardig afscheid

 

 Wat is thanatopraxie

Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het lichaam van een overledene.

Waarom thanatopraxie

De conservering geschiedt door middel van een transfusie van een vloeistof  in de bloedbaan van de overledene. Koeling van het lichaam is hierdoor veelal tijdens de periode van opbaring niet nodig. Het lichaam neemt de omgevingstemperatuur aan en voelt minder koud aan, dan bij een traditionele opbaring met koeling.

Aangezien de vloeistof ook een kleurstof bevat is het gevolg hiervan dat de kleur van de overledene natuurlijker zal zijn.

De behandeling vertraagt de ontbinding van het lichaam, vermindert de post-mortale verkleuringen en voorkomt geuroverlast.

De  behandeling is ook in een thuissituatie mogelijk, doch indien er obductie/sectie heeft plaatsgevonden zal de behandeling in een daartoe bestemde ruimte moeten geschieden.

De verzorging en de opbaring van het lichaam van de overledene kan na de behandeling op gebruikelijke wijze plaatsvinden door de nabestaanden of uitvaartverzorger. Ook is het mogelijk dat wij de verzorging en opbaring op ons nemen.

Komt iedereen in aanmerking voor een thanatopraxie behandeling

Ja, in principe komt iedereen in aanmerking, tenzij we op grond van de individuele situatie van de overledene tot de conclusie komen dat de behandeling niet het gewenste resultaat zal geven. Dit is afhankelijk van het feit dat de behandeling technisch mogelijk moet zijn en de staat waarin het lichaam verkeert.

BALSEMEN

Balsemen is het conserveren van het lichaam van een overledene voor de langere termijn. Balsemen wordt in Nederland toegepast voor repatriëring van een overledene naar het buitenland.

Indien u nadere informatie wenst of een behandeling wilt laten uitvoeren, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

www.afuitex.nl